Shipping

 

Phí vận chuyển đối với khu vực TPHCM là 20.000 đồng. Khách sẽ nhận được từ 1 - 2 ngày.

Phí vận chuyển đối với khu vực Ngoại thành  là 40.000 đồng. Khách sẽ nhận được từ 3 - 4 ngày.