Shipping

 

Phí ship nội thành TP.HCM là 25.000*. Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm sau 1 - 2 ngày kể từ khi Staff gọi xác nhận đơn.

Phí vận chuyển Ngoại thành là 40.000*. Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm 2 - 3 ngày kể từ khi Staff gọi xác nhận đơn.