Exchange & Return

 

THAT FARM chỉ chấp nhận đổi khi hàng vẫn còn giữ nguyên tag, mạc. Không chấp nhận trả hàng.

Khách đổi hàng vui lòng đổi cùng sản phẩm, chỉ đổi về size. Trường hợp shop hết size thì có thể đổi sang sản phẩm khác.