Exchange & Return

 

TF chỉ chấp nhận đổi khi sản phẩm vẫn còn giữ nguyên tag, mạc & còn nằm trong bao zip, chưa qua giặt ủi. Không chấp nhận hoàn trả dưới mọi hình thức.

Các bạn đổi sản phẩm vui lòng đổi cùng sản phẩm hoặc đổi sang sản phẩm có giá trị tương đồng.